පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණකයට log වෙද්දී password වෙනුවට ඔබේ මුහුණ පාවිච්චි කරන්න .... ඔන්න කාලෙකට පස්සේ මම සිංහලෙන් ලිපියක් දැම්මේ . කොහොම වුනත් පරිගණක...

ඔබේ පරිගණකයට log වෙද්දී password වෙනුවට ඔබේ මුහුණ පාවිච්චි කරන්න ....

ඔන්න කාලෙකට පස්සේ මම සිංහලෙන් ලිපියක් දැම්මේ . කොහොම වුනත් පරිගණකය ගැන දැම්මේ කාලෙකට පස්සෙනේ . ඉතින් මම අද ගෙනාව සුපිරිම වැඩ කැල්ලක් .... හරි දැන් බලමු කොහොමද කරන්නේ කියල .

මේකෙන් ඔය පරිගණකයට ඇතුල් වීමේදී ඔයාගේ මුහුණ wecam එකෙන් හඳුනා ගත්තම තමයි ඇතුල් වෙන්නේ . 100% වැඩ . වෙන කාටවත් ඇතුල් වෙන්නත් බෑ . හදිස්සියෙවත් ඔයාගේ මුහුණ හඳුනාගත්තේ නැත්නම් හෝ එහෙම වෙන්නේනම් නැ . හදිස්සියෙවත් වුනොත් හරි webcam එක කැඩුනොත් ඔයාට පුළුවන් password එකක් හරහා log වෙන්න . 
අවශ්‍ය වන්නේ webcam එකක් විතරයි . මේක මම free versiඕන එක තමාදෙන්නේ . 

හරි මුල්න්ම මේ ලින්ක් එකට යන්න .


ඊට පස්සේ download වෙයි . ඊටපස්සේ install කරන්න .

අදහස් දන්න

0 comments: