පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න නොමිලේ 10GB INTERNET ....

මම දැන් දෙන්නේ කට්ටියට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් .10GB කියන්නේ පොඩි ගානක් නෙමේ කියලා කට්ටිය දන්නවානේ . ඉතින් රුපියල් 1000 කටත් වටිනා දෙය...

මම දැන් දෙන්නේ කට්ටියට ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන දෙයක් .10GB කියන්නේ පොඩි ගානක් නෙමේ කියලා කට්ටිය දන්නවානේ . ඉතින් රුපියල් 1000 කටත් වටිනා දෙයක් මාසයකටම ගන්න විදිය තමා කියන්න යන්නේ . phone , TAB සහ පරිගණකයට වේගවත්ම internet . පොඩි දෙයි කරන්න තියෙන්නේ .
කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මේකට යන්න . මෙතනින් . 

ඊට පස්සේ ACCOUNT එකක් හදන්න . 

හැබැයි මට දෙයක් කියන්න ඕන . මේකට CREDIT CARD එකක් ඕන . CREDIT CARD එකක් නැත්නම් MAASTER CARD එකක් මෙතනින් නොමිලේම ගෙදරට ගෙන්න ගන්න . මම ගෙන්න ගත්ත . මෙතනින් . 

ඉතුරු ටික තේරෙනවනේ . මෙන්න එහෙමනම් මම ගියා . 

0 comments: