පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

3D සුපිරි පරිගණක ඩාආආ පහසුවෙන්ම හදමු.

මේක මමත් ඉස්සර භාවිතා කරපු ටූල් එකක්.හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ගේම්ස් හදන්න පුලුවන්.මේකට coding දැනුමක් ඕනේ නෑ.ට්‍රයි කරලම බලන්නකො. ටික වෙලාවක...

මේක මමත් ඉස්සර භාවිතා කරපු ටූල් එකක්.හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ගේම්ස් හදන්න පුලුවන්.මේකට coding දැනුමක් ඕනේ නෑ.ට්‍රයි කරලම බලන්නකො. ටික වෙලාවක් ඔට්ටු වෙනකොට වැඩේ අල්ලලා යනවා. Youtube එකෙත් ඕන තරම්  tutorials ඇති. මේකෙ නම 3D RAD .For Windows® 8/7/Vista/XP
ඔන්න පහලින් පින්තූර ටිකක් දානවා බලන්ටකෝ..


හලි ඔන්න ඉහෙනම් 3D RAD ලගෙම සයිට් එකට ගිහින් නිකන්ම බාගන්න ඈ.. 


0 comments: