පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණකයෙන් android app play කරන්න...

මම මෙච්චර දවස් දුන්නේ app නේ . ඉතින් මම දැන් දෙන්න හදන්නේ ඒ app run කරන්න පුළුවන් software එකක් . 

මම මෙච්චර දවස් දුන්නේ app නේ . ඉතින් මම දැන් දෙන්න හදන්නේ ඒ app run කරන්න පුළුවන් software එකක් . 

ඉතින් මේකේ නම bluestacks android app player . මේක මෙතනින් බාගන්න .

දැන් එක install කරන්න . install කරද්දී ඔයාට පෙනෙයි මේකේ තියෙන ගහන්න පුළුවන් සුපිරි game වල පින්තුර ... අනේ අදහසක් නම් දාන්න . 
templerun oz download කරගන්න (පරණ ලිපියක්) - click here 
* අපගේ නොමිලේ SMS සේවය ක්‍රියාත්මක කර අපගේ WEBSITE එකට දමන UPDATES එසැනින් ලබාගන්න . "FOLLOW<SPACE>PARIGANAKAWADA" ලෙස TYPE කර 40404 ට SMS කරන්න .

1 comments:

Unknown said...

mage bluestaks intall wennane plz help me