පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණකය ANDROID KITKAT කරමු . INSTALL කරන්න විතරයි ඕන .

මම දැන් කියන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ පරිගණකය ANDROID KITKAT කරගන්නේ කියල . ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ KITKAT කියන්නේ දැනට තියෙන හොඳම MOBILE OS එක කියලා...

මම දැන් කියන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ පරිගණකය ANDROID KITKAT කරගන්නේ කියල . ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ KITKAT කියන්නේ දැනට තියෙන හොඳම MOBILE OS එක කියලා . මේකනම් සුපිරිම SOFTWARE එකක් . වැඩ 100%  . හැබැයි වින්ඩොව්ස් 7 , 8,  8.1 වලට විතරයි . බලන්නකෝ කොහොමද කියල . FORMAT අනන් මනං මුකුත් නෑ . මෙන්න ගන්න . 


0 comments: