පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අධිරාජ්‍යවාදී ගේමක් ගහමු...

මම මේ කියන්නේ පරිගණක ක්‍රීඩාවක් ගැන . මේක ඇත්තටම හොඳ පරිගණක ක්‍රීඩාවක් . මේක ඉතිහාසය වගේ අපි විවිද කණ්ඩායම් ඒ කියන්නේ අර ලෝක යුද්දේ වගේ රාජ...

මම මේ කියන්නේ පරිගණක ක්‍රීඩාවක් ගැන . මේක ඇත්තටම හොඳ පරිගණක ක්‍රීඩාවක් . මේක ඉතිහාසය වගේ අපි විවිද කණ්ඩායම් ඒ කියන්නේ අර ලෝක යුද්දේ වගේ රාජ්‍ය සාදමින් සටන් කරමින් ගහන සුපිරි ගේමක් . මේ වගේ තව game තිබුනට මේකට ගහන්න ගේමක් නැ . මොකද මේක උඩින් වගේම පැත්තෙන් බලන්නත් පුළුවන් . 


මේකේ නම empire earth . මේකේ ඇත්තම චරිත ඉන්නවා . මේක අතින් කිව්වම එච්චර තේරෙන්නේ නැ . මේක ලංකාවේ විකුනන්නත් තියන dvd 1 ක ගේමක් . පුලුවන්නම් හොයාගන්න . ගොඩක්ම graphics ඕනෙත් නැ . 512 ඇති . නමුත් ඊට ටිකක් අඩු වුනාට කමක් නැ. 

0 comments: