පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

YOUTUBE VIDEOS යටින් DOWNLOAD BUTTON එකක්

                         තවත් ලිපියක් සමගින් ඔබවෙත පැමිණීමට හැකිවීම ගැන සතුටු වෙමි . මේ දින වලදී ඔබට දිගලම ඉස්තරම් හරවත් updates මම ගේනවා . ...

                         තවත් ලිපියක් සමගින් ඔබවෙත පැමිණීමට හැකිවීම ගැන සතුටු වෙමි . මේ දින වලදී ඔබට දිගලම ඉස්තරම් හරවත් updates මම ගේනවා . අදත් මම දෙන්න යන්නේ ඒවගේ වැඩකල්ලක් . ඇත්තටම මේක මොකක්ද කියන්න කලින් දෙයක් කියන්න තියෙනවා .

                         ඔයගොල්ලොන්ට මතකද ඉස්සරකාලේ අපි YOUTUBE එක පැත්තේ ගියාම ඒ VIDEO එක යටින් DOWNLOAD කියල BUTTON එකක් වැටෙනවා . එත් එක ටිකින් ටික නැතිවෙලා ගිහින් නැතිම වෙලා ගියනේද ? අද මම ඔයගොල්ලොන්ට දෙන්න යන්නේ ඒ DOWNLOAD BUTTON එක ඊටත් වැඩ දියුණු කල එකක් ලබා දෙන්නයි .

                        මේකෙන් ඔයාට youtube එකට ගිහින් කැමති video බලද්දී ඒ video එකට යටින් download කියල button එකක් ලැබෙයි . මේ button එක click කරාම ඔයාල කැමති version එක ඒ කියන්නේ mp3,flv,3gp,mp4  වගේ ....

දැන් වැඩේට බහිමු ...

FOR CHROME -

Video Downloader professional
     
    DOWNLOAD


Magic Actions for YouTube™


DOWNLOAD

FOR OPERA

Easy Youtube Video Downloader For Opera


DOWNLOAD


FOR FIREFOX

Click YouTube Video Download

DOWNLOAD

Download YouTube Videos as MP4

DOWNLOAD

FOR EXPLORA

YouTube Downloader

DOWNLOAD

මේක install කල යුත්තේ අදාළ BROWSER එකෙනි .

අදහස් දන්න .

* අපගේ නොමිලේ SMS සේවය ක්‍රියාත්මක කර අපගේ WEBSITE එකට දමන UPDATES එසැනින් ලබාගන්න . "FOLLOW<SPACE>PARIGANAKAWADA" ලෙස TYPE කර 40404 ට SMS කරන්න .

0 comments: