පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ ජංගම දුරකතනයේ සිංහල අකුරු පෙන්නේ නැද්ද ?

කොහොමද ? ඔයාට පේනවා ඇති අපේ site එකේ ad වගයක් දාල තියනවා . ඒ ad එකක් click කරලා පොඩි උපකාරයක් කරන්නයි ඉල්ලමින් අපි වැඩේට බහිමු . ගොඩ දෙනෙකු...

කොහොමද ? ඔයාට පේනවා ඇති අපේ site එකේ ad වගයක් දාල තියනවා . ඒ ad එකක් click කරලා පොඩි උපකාරයක් කරන්නයි ඉල්ලමින් අපි වැඩේට බහිමු . ගොඩ දෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් තමා මේ සිංහල අකුරු phone එකේ පෙන්නේ නැති එක . එකට විසඳුමක් තමා මම අරගෙන අවේ .
Image result for සිංහල
ඉතින් අපිට සිංහල පෙන්නේ අන්තර්ජාලයට පිවිසේද්දිනේ . ඉතින් මේක විසඳගන්න පුළුවන් OPERA BROWSER එක පාවිච්චි කලොත් . මොකද OPERA තමා ලෝකේ තියන හොඳම BROWSER එක . ඒ ගැන මම පස්සේ ලිපියක කියන්නම් . ඔපෙරා එක මෙතනින් ගිහින් බාගන්න .


0 comments: