පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

temple run ඇත්තටම hack කරමු....

මෙන්න ඔයාල බල බල හිටපු ලිපියක් . මේක ඇත්තටම වැඩ කරනවා . මම ටෙස්ට් කරලා බලල දැම්මේ . මේකෙන් ඇත්තටම HACK කරන්න පුළුවන් . අනික ROOT කරලා තියෙන...

මෙන්න ඔයාල බල බල හිටපු ලිපියක් . මේක ඇත්තටම වැඩ කරනවා . මම ටෙස්ට් කරලා බලල දැම්මේ . මේකෙන් ඇත්තටම HACK කරන්න පුළුවන් . අනික ROOT කරලා තියෙන්න ඕනේ නැ . කොහොමද වැඩේ . අරි දැන් අපි වැඩේට බහිමු .
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/02454/templerun2_2454391b.jpg


හරි දැන් එහෙනම් කරන්න තියෙන්නෙ මේකයි. මුලින්ම මන් දෙන මේ File එක Download කරගන්නකෝ.
http://www.veryicon.com/icon/png/File%20Type/Senary/Misc%20file%20txt.png
Download Hack File
හරි දැන් ඔයාල කැමති file explorer එකක් මගින් පහත තියට path එකට යන්න.
/sdcard/Android/data/com.imangi.templerun2/files

ඊට පස්සෙ ඒ Folder එකේ තියන gamedata.txt කියන File එක Delete කරල අපි කලින් Download කරගත් File එක එතෙන්ට paste කරගන්න.

දැන් වැඩේ ගොඩ Game එක Run කරල බලල comment එකක් දාන්නකෝ.

0 comments: