පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න නොමිලේ අන්තර්ජාලය පිවිසෙමු... CARD ඕනේ නැ

මතකද දැනට සතියකට කලින් දුන්න ලිපියක් ඔයට් 10GB DATA ගන්න ක්‍රමයක් . හැබැයි එකට CREDIT CARD එකක් ඕන. නමුත් එහෙම මුකුත් ඕනේ නැති ක්‍රමයක් මම ...

මතකද දැනට සතියකට කලින් දුන්න ලිපියක් ඔයට් 10GB DATA ගන්න ක්‍රමයක් . හැබැයි එකට CREDIT CARD එකක් ඕන. නමුත් එහෙම මුකුත් ඕනේ නැති ක්‍රමයක් මම හොයා ගත්තා . ලංකාවේ අපිට ගොඩක් වැදගත් කියලා හිතෙනවා .
ඉතින් බොරුවට මේක ඕනෑතරම් පුළුවන් කියන්න ඕනේ නැනේ . ඇත්තටම මේකෙන් හම්බවෙන්නේ 100MB එක සරයකට . ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි . දැන් ඔයාට 100 CARD එකක් ගන්න දවසකට රුපියල් 20-30 අතර මුදලක් වය වෙනවනේ . හැබැයි මේකේ ඔයාට 100 MB ඉවර වුනාට පස්සේ අයෙත් 100 ක් ගන්න පුළුවන් .

මෙහෙමයි . මෙතනින් ගිහින් මේ site එකේ SIGN වෙන්න . ඒ එක ACCOUNT එකකට 100 ගානේ හම්බවෙනවා . ඉතින් ඔයාට තියෙන්නේ ඕන තරම් email වලින් ACCOUNT හදන්න . 

ඊට පස්සේ මෙතනින් ගිහින් මේ මෘදුකාංගය බාගන්නකො . ඊට පස්සේ එකට LOG වෙන්නකෝ . වැඩේ හරි . නොමිලේ අන්තර්ජාලයට පිවිසීම සාර්ථකයි . අදහසක් දන්නා හොඳේ ...

2 comments:

Anonymous said...

mchn e soft eka dwld krnna baane!!!! Mata e soft eka gnn wdhk nadda wena?? Plzzz

Pasindu said...

ඒ software එක හොඳට download වෙනවා . ඔයා හරි බොත්තම ඔබල බලන්න . -admin-