පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

CCTV CAMERA HACK කරමුද ?

ලෝකේ කොහේ ගියත් වටපිට බැලුවොත් විශේෂයෙන්ම නගරයක CCTV CAM අඩුම තරමින් කිහිපයක්වත් පෙන්න තියෙනවා කියලා ඔයාට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ . ඉතින්...

ලෝකේ කොහේ ගියත් වටපිට බැලුවොත් විශේෂයෙන්ම නගරයක CCTV CAM අඩුම තරමින් කිහිපයක්වත් පෙන්න තියෙනවා කියලා ඔයාට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නෑනේ . ඉතින් මම අද කියන්නේ ඒවා HACK කරලා ඔයාට බලන්න ක්‍රමයක් . HACK කිව්වට නීති විරෝදී දෙයක් නම් නෙමේ . එක නිසා බයවෙන්න එපා

ඉතින් සමහරු දන්නවත් ඇති . එත් හිතනාවා ඔයා දන්නේ නැතුව ඇති කියලා . මුලින්ම කියන්න ඕනේ සමහරු හිතනවා මේක බොරු සහ VIDEO එකක් පෙන්නේ කියලා . දන්නෝ දනිති . ඇත්තටම 100% නිවැරදි ඇත්ත LIVE බව මම තහවුරු කරනවා . සමර පරිගණක වල අන්තර්ජාල වේගය අඩුනම් මේක කැඩී  කැඩී තමා පෙන්නේ . එත් ටිකකින් හරියයි . මුලින්ම මෙතනින් යන්නකෝ . මේක GOOGLE SEARCH එකක් . මේකේ LINK වලට ගිහින් ඇතිවෙන්න බලන්න . 99% පිටරට ඒවා තමා පෙන්නේ . එත් වාසනාව තිබ්බොත් ප්‍රසිද්ද තැන වල ඒවත් පෙනෙයි . කොහොමද වැඩේ ... එමෙනම් මම ගියා .

0 comments: