පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

FACEBOOK 100% සිංහලෙන් භාවිතා කරමු ... FACEBOOK කියන්නේ ලොව ජනප්‍රියම සමාජ ජාලයයි . දිනකට සිංහල ලංකාවේ බොහෝදෙනෙක් FACEBOOK සිටි . ඉතින්...

FACEBOOK 100% සිංහලෙන් භාවිතා කරමු ...

FACEBOOK කියන්නේ ලොව ජනප්‍රියම සමාජ ජාලයයි . දිනකට සිංහල ලංකාවේ බොහෝදෙනෙක් FACEBOOK සිටි . ඉතින් මම අදහිතුව සිංහලෙන් FB එකේ වැඩකරන විදිය කියල දෙන්න . 
මම මේක ඔයගොල්ලොන්ට ලේසි වෙන්න පින්තුර විදියට දන්නාම් ....

මෙන්න . මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය FB INTERFACE එකනේ ...
දැන් ඔය පැත්තෙන් තියන DROPDOWN MENU එක උඩ CLICK කරන්න . මේ විදියට .... ඊට පස්සේ SETTINGS වලට යන්න .....
ඊටපස්සේ එන එකේ LANGUAGE එකේ තියෙන EDIT එකේ ච්ලිච්ක් කරලා ඩ්‍රොප් DOWN MENU එකේ අන්තිම සිංහල කියල සිංහලෙන් ඇති එක CLICK කරන්න .
දැන් කොහොමද . මෙන්න මෙහෙම අවනම් වැඩේ හරි . 


අදහස් දන්නා . යෝජනා අදහස් යොමුකරන්න .WWW.PCWADA.WEBS.COM

මේ site එක ඔබ මිතුරන් අතර ප්‍රසිද්ද කරමින් අපට සහය වන්න . ස්තුතියි .
0 comments: