පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔනාම file එකක් පොඩි වෙන්න compressed කරමු ....

අද මම කියන්නම් ඔයගොල්ලොන්ට කොහොමද 1gb file එකක් 10mb විතර වෙන්න හකුලන හටි ....

අද මම කියන්නම් ඔයගොල්ලොන්ට කොහොමද 1gb file එකක් 10mb විතර වෙන්න හකුලන හටි ....


හරි අපි එහෙමනම් බලමු කොහොමද කියල ... මෙකෙ නම kgb arcgiver . මෙකෙන් කිව්ව විදියට නියමෙට compressed වෙනව .

මෙක මෙ ලිපිනයට ගිහින් බාගන්න . Download 

අදහස්  දාන්න ... සහයොගයක් වෂයෙන් මිතුරන් අතරෙ මෙම site එක ප්‍රසිද්ද කරන්න .

0 comments: