පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

GOOGLE එකෙන් සුපිරි CAR එකක් මේ දවස් වල ගහනවා ...

ඔයාල දන්නවනේ GOOGLE කියන්නේ මොකක්ද කියලා ... දවසින් දවස දියුණුවන නව අත්හදාබැලීම් කරන පුදුමාකාර සමාගමක් . අපි අන්තර්ජාලයට පිවිසීමේ සිට බෝගො ...

ඔයාල දන්නවනේ GOOGLE කියන්නේ මොකක්ද කියලා ... දවසින් දවස දියුණුවන නව අත්හදාබැලීම් කරන පුදුමාකාර සමාගමක් . අපි අන්තර්ජාලයට පිවිසීමේ සිට බෝගො දේවල් GOOGLE හා සම්බන්ධයි . ඉතින් GOOGLE කලින් GLASS හැදුවා වගේ දැන් මෝටර් රථයකුත් හදනවා . මම ටව පින්තුර වගයක් දැම්ම සහ video වකුත් . තව කියවන්නකෝ .
මේ මෝටර් රථයේ සුවිශේෂත්වය වන්නේ ස්වයන්ක්‍රියව ධාවනය වීම . ඒ කියන්නේ රියදුරෙක් ඕනේ නෑ . තවද මේකේ තිරිංග හෝ සුක්කානමක් නැහැ . මේකේ විවිද CAMERA SENSERS තමා තියෙන්නේ . මෘදුකාංග මගින් තමා මේක පාලනය වන්නේ . මේකේ වේගයනම් 25 KMPH . යාර 200 දුරින් ඇතිවස්තුන් හඳුනාගෙන ඒ අනුව හැසිරීමට මේකට පුළුවන් . මේකේ තව START හා STOP ලෙස බෝත්තන් දෙකකුත් තියෙනවා . සහ තව ගමනාන්තය සහ පාර පෙන්වන තිරයක් තියෙනවා . මේක තාම ඇත හදාබලමින් ඉන්න නිසා මේකේ තාම SHEET 2 භාණ්ඩ ගෙනයාමට කොටසකුයි තියෙන්නේ . ඉස්සරහට තවත් වැඩකෑලි එක්වෙයි කියලා ඔවුන් කියනවා .


ලිපිය - පසිඳු ජයසිංහ(ADMIN-පරිගණක වැඩකෑලි )

මේ තියෙන්නේ ඒ අපුරු මෝටර් රථය ...

අදහසක් දාන්න ...

0 comments: