පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න සිංහල සුපිරි ගේමක් ... GTA 3 සිංහලෙන්... පට්ටම පට්ට

මෙන්න මේකනම් හොඳ නෑ කියන්න කාටවත් බෑ . මේකනම් නියම GAME එකක්... මට GTA 3 කියන්නේ මහම මහා කම්මැලි ගේමක් ... ඉතින් මම මේ සිංහල එක දාගත්තට පස්...

මෙන්න මේකනම් හොඳ නෑ කියන්න කාටවත් බෑ . මේකනම් නියම GAME එකක්... මට GTA 3 කියන්නේ මහම මහා කම්මැලි ගේමක් ... ඉතින් මම මේ සිංහල එක දාගත්තට පස්සේ ඒ GAME \ඉවරවෙනකන් ඉවසිල්ලක් නැතුව ගැහුවා . ඔක්කොම කතාකරන්නේ සිංහලෙන් ..
මෙහමයි වැඩේ වෙන්නේ ... මුලින්ම මේ FILES බාගන්න . FILE දෙකක් ඇති . එකක් GAME එක , අනික SOUND FILES ටික . GAME එක දාගෙන ඊටපස්සේ SOUND ටිකත් ඒ FOLDER එකටම REPLACE කරන්න . පල්ලහයින් ගිහින් තත්පර පහක් ඉඳලා SKIP AD ගිහින් බාගන්න .

ප්‍රදාන FILE එක - මෙතනින් 
SOUND FILE එක - මෙතනින් 

අදහසක් ඕන. ....

0 comments: