පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න GTA IV GAME එක - 4MB

අද මම ස්කොලේ ගියේ නෑ . එක නිසා ටිකක් වැඩිපුර UPDATES දානවා . ඉතින් මම අද දන්නවා සමහර කස්ටිය මේක දිහා පුදුම වෙලා බලයි කියලා . මෙච්චර කාලයකට ...

අද මම ස්කොලේ ගියේ නෑ . එක නිසා ටිකක් වැඩිපුර UPDATES දානවා . ඉතින් මම අද දන්නවා සමහර කස්ටිය මේක දිහා පුදුම වෙලා බලයි කියලා . මෙච්චර කාලයකට අපි වැඩ නොකරන ඒවා දුන්නේ නෑනේ . මෙකත් අනිවා වැඩ . යහළුවන් කිහිප දෙනෙකුගේ ඉල්ලීම පරිදියි දෙන්නේ සහ ගොඩ කාලයක් මුකුත් GAME දුන්නේ නැති නිසයි දෙන්නේ . 
ඉතින් මේක COMPRESSED කරලා තියෙන්නේ . හැබැයි එක අවුලක් තියෙනවා . එක තමයි මේක DECOMRESSED වෙන්න පැය 5 ක් විතර යනවා .
මෙහෙමයි කරන්නේ ...

(1) මෙතනින් මුලින්ම බාගන්නකො  . 
(2) මේක EXTRACT කරන්න කෝ . 
(3) ඊට පස්සේ එකේ ඒ FOLDER එක ඇතුලට ගිහින් GTA IV කියල FOLDER එකට යන්නකෝ . 
(4) එකේ තියෙන KGB ARCHIVER FOLDER එක ඇතුලේ තියෙන මෘදුකාංගය INSTALL කරන්නකෝ . 
(5)ඊට පස්සේ  අයෙ අර BACK FOLDER එකට යන්න . 
(6)එකේ තියෙන GTA IV කියන එක OPEN කරලා එක අවශ්‍ය තැනට DECOMPRESSED කරන්න . මේකට පය 5 ක් විතර යයි . 
(7)ඊට පස්සේ එතනට ගිහින් NORMAL විදියට INSTALL කරන්න . 

අදහස් දාන්න .

0 comments: