පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

IRONMAN RISE OF TECHNOVORE ෆිල්ම් එක සිංහල SUB එක්ක බාගන්න ... අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ පරිගණක වැඩකෑලි නේ .. එක නේ අපේ මාතෘකාවත් . එත් අද ...

IRONMAN RISE OF TECHNOVORE ෆිල්ම් එක සිංහල SUB එක්ක බාගන්න ...
අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ පරිගණක වැඩකෑලි නේ .. එක නේ අපේ මාතෘකාවත් . එත් අද මම හිතුව අපේ කස්ටියට MOVIE එකක් දෙන්න ඕනේ කියල .. මේක තියෙන්නේනම් TORRENT වලින් බාන්න . 650MB 
මෙන්න බාගන්න .සිංහල SUBSTITLE එක්ක . ඕනෙනම් සුබ්ස්ටිට්ලේ අයින් කරන්න පුළුවන් ..
උපසිරසි - තිසල් නදීශාන BAISCOPE වෙබ් අඩවියෙනි .
* අපගේ නොමිලේ SMS සේවය ක්‍රියාත්මක කර අපගේ WEBSITE එකට දමන UPDATES එසැනින් ලබාගන්න . "FOLLOW<SPACE>PARIGANAKAWADA" ලෙස TYPE කර 40404 ට SMS කරන්න .

0 comments: