පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

නොමිලේ MOUSE PAD එකක් ගෙදරටම ගෙන්න ගමු .....(ඕන තරම්)

මෙච්චර දවස් අපි දුන්නේ පරිගණක වැඩකෑලි නේ . අද දෙන්නේ නොමිලේ ගෙන්නන්න දෙයක් . ඉදිරියේදී තව දෙන්නම් . අද කියන්නේ කොහොමද MOUSE PAD එකක් නොමි...


මෙච්චර දවස් අපි දුන්නේ පරිගණක වැඩකෑලි නේ . අද දෙන්නේ නොමිලේ ගෙන්නන්න දෙයක් . ඉදිරියේදී තව දෙන්නම් . අද කියන්නේ කොහොමද MOUSE PAD එකක් නොමිලේ ගෙන්නන්නේ කියල . 

දැන් බලමු කොහොමද කියල . 

(1)TOMTOP.COM site එකට යන්න .
(2)REGISTER වෙන්න . 
(3) C571 කියල SEARCH කරන්න .
(4)සාමාන්‍ය විදියට ORDER කරන්න . 

*සති 3 කින් විතර ගෙදරට එයි . ඕනෑතරම් ගෙන්නගන්න පුළුවන් කිව්වේ email ADDRESS එකකට 1 ක ගානේ . ඔයාගෙම ADDRESS වෙන්න ඕනේ නා . මේ video එක බලන්න . කොහොමදකරන්නේ කියල . අදහස් දාන්න . 
* අපගේ නොමිලේ SMS සේවය ක්‍රියාත්මක කර අපගේ WEBSITE එකට දමන UPDATES එසැනින් ලබාගන්න . "FOLLOW<SPACE>PARIGANAKAWADA" ලෙස TYPE කර 40404 ට SMS කරන්න .

පහත video එකේ පරිදි email confirm කිරීමට අවශ්‍ය නැත . අලුත් ක්‍රමයේදී එසේ අවශ්‍ය නොවේ . 
0 comments: