පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඕනෑම රටක ඕනෑම phone එකකට විනාඩි 400 ක් ඇමතුම් නොමිලේ....

මෙන්න අද තවත් වැඩක් මම ඔයාලට දෙනවා . මේක තවත් ඔයාට call නොමිලේ ඕනෙම රටකට ගන්න අවස්තාව සලසා දෙන වෙබ් අඩවියක් . ඉතින් මේකෙනම් ඔයාට ගිහිල්ල reg...

මෙන්න අද තවත් වැඩක් මම ඔයාලට දෙනවා . මේක තවත් ඔයාට call නොමිලේ ඕනෙම රටකට ගන්න අවස්තාව සලසා දෙන වෙබ් අඩවියක් . ඉතින් මේකෙනම් ඔයාට ගිහිල්ල register වෙන්න වෙනවා . මම කලින් දීපු site එකේ වගේ නෙමේ . එකේ register වෙන්න ඕනේ නැති වුනාට මේකේ ඕනේ . නමුත් එකට වඩා වැඩි ධාරිතාවකින් ඒ කියන්නේ ලොකු විනාඩි ගානක call ගන්න පුළුවන් . සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 400 ක් ඔයාට නොමිලේ හම්බවෙනවා .


මෙච්චරයි ඕන . මුලින්ම මෙතනින් යන්න . ඊට පස්සේ register වෙන්න . ඊට පස්සේ email confirm කරන්න . ඊට පස්සේ webphone කියන එකට යන්න . ඉන්පසු phone එක load වෙයි . ඊට පස්සේ ඕනේ number එක ගහලා call ගන්න . නොදන්නා දෙයක් තිබුනොත් කියන්න .

1 comments:

senn said...

meke winadi 2k wage free denne . eeta passe recharge karanna kiyanawa