පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

නොමිලේ shirt එකක් ගෙදරටම ගෙන්න ගමුද ?

කොහොමද යාලුවනි... මම දන්නවා ඔයාලා අපේ site එකත් එක්ක නිතරම රන්දිසිටිනා බව . ඉතින් මම අද ඔයාට දෙන්නේ තවත් නියම දෙයක් . මතකනේ කලින් නිකන් mou...

කොහොමද යාලුවනි... මම දන්නවා ඔයාලා අපේ site එකත් එක්ක නිතරම රන්දිසිටිනා බව . ඉතින් මම අද ඔයාට දෙන්නේ තවත් නියම දෙයක් . මතකනේ කලින් නිකන් mouse pad ගෙන්න ගන්න කියලා දුන්නා . ඉතින් මටනම් මේ වෙද්දී pad 5ක් විතර ආවා . මේකත් ඒවගේ වාදක. මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් නිකන් ඉඳගෙනම ගෙදරටම shirt එකක් නොමිලේම ගෙන්න ගන්න . 
මේක දිනුම් ඇදීමක් නෙමේ . ඉතින් මෙතනින් ගිහිල්ල register වෙන හැමෝටම හම්බවෙනවා . අවොත් අදහසක් දාන්න .

2 comments:

hariyan ne sahoo...
page error

Pasindu said...

offer eka iwarai