පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

නොමිලේ SIM CARD එකක් ගෙදරටම ගෙන්න ගමු ....

කොහොමද යාලුවනේ ... මතකද මම කලින් දුන්න නොමිලේ MOUSE PAD ගෙන්නා ගන්න ක්‍රමයක් . ඉතින් මම අද දෙන්නේ නොමිලේ SIM CARD එකක් ගෙදරටම ගෙන්නා ගන්නා ...

කොහොමද යාලුවනේ ... මතකද මම කලින් දුන්න නොමිලේ MOUSE PAD ගෙන්නා ගන්න ක්‍රමයක් . ඉතින් මම අද දෙන්නේ නොමිලේ SIM CARD එකක් ගෙදරටම ගෙන්නා ගන්නා විදිය . 

මුලින්ම මෙතනින් යන්නකෝ . 

වැඩි දෙයක් නෑ . ඊටපස්සේ ඕන විදිය තෝරලා FORM එක පුරවන්න . අනිවා ගෙදරටම එනවා . වාසිය තමා ඕන ලෝකෙක ගියත් සිග්නල් තියෙනවා . සහ අවම ගාස්තු . RELOAD කිරීම CARD එකෙන් .


0 comments: