පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

Trial සොෆ්ට්වෙයාර් හැමදාම තියාගන්න

අපි ඉතිං සල්ලි දීල සොෆ්ට්වෙයාර් ගත්තෙ කවද්ද නේද?ඉතිං මෙහෙම නිකම් දෙන සොෆ්ට් ගොඩක් TRIAL ඒව.අපි ඉතිං කොහෙන්හරි කී/පැච් දාගෙනනෙ පාවිච්ච...

අපි ඉතිං සල්ලි දීල සොෆ්ට්වෙයාර් ගත්තෙ කවද්ද නේද?ඉතිං මෙහෙම නිකම් දෙන සොෆ්ට් ගොඩක් TRIAL ඒව.අපි ඉතිං කොහෙන්හරි කී/පැච් දාගෙනනෙ පාවිච්චි කරන්නෙ.මේක ඊට වඩා ලේසියි.
මේකෙන් කරන්නනෙ TRIAL SOFTWARE වල දිනය ඉස්සරහට යන එක නවත්තන එක.අපි කියමු දවස් 30 එකක් දැම්ම කියලා ඒක දිගටම දවස් 30ම තියනව 29,28... වෙන්නෙ නැතිව.මේකෙ නම Time stopper නම වගේම තමයි වැඩත්...

මෙතනින් ගන්න http://timestopper.blinkweb.com/download.html
install කරගන්න විදිය මෙතන තියනවාhttp://timestopper.blinkweb.com/screenshots.html

0 comments: