පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

පට ප‍ට ගාලා සිංහල type කරමු

කට්ටිය මේක දන්නවත් ඇති . මොකද මේක GOOGLE එකෙන් දෙන සේවාවක් . හැබැයි මක මෘදුකාංගයක් . මේක පරිඅනකයේ ස්ථාපිත කරලා TASKBAR එකේ තියන EN කියන වක ...

කට්ටිය මේක දන්නවත් ඇති . මොකද මේක GOOGLE එකෙන් දෙන සේවාවක් . හැබැයි මක මෘදුකාංගයක් . මේක පරිඅනකයේ ස්ථාපිත කරලා TASKBAR එකේ තියන EN කියන වක සිංහලට වෙනස් කරලා ඔයාට සිංහල type කරන්න පුලුවන . මොකද මේකෙදි ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ SINGLISH type කරන්න . ඒ කියන්නේ මේවගේ . PARIGANAKA WADAKALI  . තවද ඕනෙනම් ඕන විදියට වෙනස් කරන්නත් පුළුවන් . නිවැරදි අක්ෂර වින්යාසයත් සහිතයි . වැඩි කතා ඕනේ නෑ . බාගෙනම බලන්න . 

3 comments:

Dino said...

මටනම් හොඳම realtime.....

Unknown said...

meka download wenne nane ban

Pasindu said...

sorry . dඅන් එක හැදුව .