පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඕනෑම VIDEO එකක SIZE එක එම VIDEO එකට හානියක් නොවන සේ ලොකුකරමු ...

මේකත් සුපිරිම භාණ්ඩයක් . මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් ලොකු පොඩි ඕනෑම VIDEO එකක් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සකස් කරගන්න . එත් එකේ ගුණාත්මක භාවය දශමයකින්වත...

මේකත් සුපිරිම භාණ්ඩයක් . මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් ලොකු පොඩි ඕනෑම VIDEO එකක් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සකස් කරගන්න . එත් එකේ ගුණාත්මක භාවය දශමයකින්වත් අඩුවෙන්නේ නෑ . මට මේ වැඩ කල්ල හම්බවුනේ අහම්බෙන් වගේ . මම හිතනවා FILM වලට කැමති ඔයාට මේක ගොඩක් වැටි කියලා . මේක ඕනෑම මෙහෙයුම් පද්දතියකට වැඩ . මෙතනින් ගන්න . 

0 comments: