පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ පරිගණකය මගින් ඔබේ නිවසේ WIFI HOTSPOT එකක් කරමු .

මම දැන් දෙන්න යන්නේ තවත් ඔයාට වැදගත් වෙන වැඩකල්ලක්  . මේක මගින් ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඔයාගේ පරිගණකයේ ඇති INTERNET වලින් ගෙදරම WIFI ජාලයක් කරන...

මම දැන් දෙන්න යන්නේ තවත් ඔයාට වැදගත් වෙන වැඩකල්ලක්  . මේක මගින් ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් ඔයාගේ පරිගණකයේ ඇති INTERNET වලින් ගෙදරම WIFI ජාලයක් කරන්න . කැමති නමක් යොදලා මුරපදයකුත් යොදලා වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන් . CONNECT වෙන උපාංග පිලිබඳ දැනගන්න පුළුවන් . තවත් වැඩකෑලි ගොඩක් තියෙනවා . වැඩි කතා ඕනේ නා . මෙන්න බාගන්න .  

තව දෙයක් ... මේක වැඩකරන්නේ LAPTOP වගේ WIFI ADAPTERS තියෙන පරිගණක වලට . ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ WIFI ADAPTOR එකක් තියෙනවනම් මේක කරන්න පුළුවන් . 

0 comments: