පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ නමට ඔබටම කියලා WINDOWS වගේ OS එකක් හදන්න ....

ගොඩ දවසකින් හොඳ පොස්ට් එකක් දාන්නත් බැරිවුනානේ . ඉතින් අද මම දෙනවා වැඩර් කෙනෙක් වෙන්න නියම පොස්ට් එකක් . මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගෙම නමින් O...

ගොඩ දවසකින් හොඳ පොස්ට් එකක් දාන්නත් බැරිවුනානේ . ඉතින් අද මම දෙනවා වැඩර් කෙනෙක් වෙන්න නියම පොස්ට් එකක් . මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගෙම නමින් OS එකක් හදන්න . හරියට windows වගේ . මේක සුපිරිම වදකල්ලක් . ඔයාලට හදද්දිම තේරි . හදන්න ඕන සුදුසුකම තමා FORM එකක් පුරවන්න දන්නා එක විතරයි . මම එකෙන් කිව්වේ එච්චරට ලේසියි කියලා . 
අපි වැඩේට බහිමු . මෙහෙමයි මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ බොහෝවිට දිග ලිපි කියවන්න කැමති නෑ කියලා . ඉතින් ඇත්තටම මේක ලේසිම ලේසියි . ඉතින් ගිහිල්ල REGISTER වෙලා OYAAGEMA OS එක හදන්න . මෙතනින් යන්න .

0 comments: