පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

සල්ලි දීල ගන්න ඕන ANDROID APPS ඕනෑම එකක් නිකන් ගමු

ඔයාල APPSTORE එකට ගිහිල්ල හොඳම APP එකක් ගන්න බැලුවොත් බොහෝ ඒවායේ සල්ලි දීල ගන්න ඕනේ කියනවා . රුපියල් නෙමේ ඩොලර් ... ඉතින් මේ කිසි ගේමක් නැත...

ඔයාල APPSTORE එකට ගිහිල්ල හොඳම APP එකක් ගන්න බැලුවොත් බොහෝ ඒවායේ සල්ලි දීල ගන්න ඕනේ කියනවා . රුපියල් නෙමේ ඩොලර් ... ඉතින් මේ කිසි ගේමක් නැතුව ඕන තරම් ඕනෑම APP එකක් නොමිලේ බාන්න ඔයාට ක්‍රමයක් මම ගෙනාව . මේ ක්‍රමය දන්නා අය ද කියවන්න . මොකද දැන් ඒ ක්‍රමය වැඩ නැ .
මම අර ඉස්සෙල්ල රතු පාටින් දැම්මේ ගොඩ දෙනෙක් මේක දන්නා ව ඇති කියල . හැබැයි එක දැන් වැඩ කරන්නේ නෑ .

මේක ANDROID APP එකක් . නම BLACKMART . ඉතින් මේ APP එක දාගත්ත කිසිමකෙනෙකුට දැන් එක වැඩ කරන්නේ න . ඇයි දන්නවද ? දන්නවද SKYPE.... SKYPE ආයතනය තමන්ගේ අලුත් සංස්කරණය පැමිණීමත් සමග පරණ ඔක්කොම අක්‍රිය කළා . මොකද එතකොට කට්ටිය අලුත් එක දාගන්නවනේ . ඉතින් මේකත් ඒවගේ වැඩක්.  BLACKMART අලුත් එක දාගන්න කියලා නොකියා කියනවා . 

දැන් ඒ කතාව ඇති . BLACK MART එක බොහෝ දෙනෙකුට ගොඩක් වටිනා APP එකක් . PLAYSTORE එකේ තියෙන ඕනෑම APP එකක් බාගන්න පුළුවන් . උදාහරණයක් විදියට ANDROID වලට එන AVG VIRUS GUARD එක (ANTIVIRUS PRO ANVANCED SECURITY) කියන එක 14$ විතර වෙනවා . එක මේ APP එකේ ගිහින් අරගනිද්දී එකේ අර PLAYSTORE එක වගේමයි . SEARCH කරලා එන RESULT වලත් ඒ ගානම වැටිලා ඇති . නමුත් එක CLICK කරාට පස්සේ INSTALL කරන්න අහනවා . ඒ කිව්වේ නොමිලේ දාගන්න පුළුවන් . මේක ඇත්තටම සාර්ථක ඉතාමත් වටිනාම APP එකක් . කරුණාකර ඔයාට ඕනේ ඉස්සෙල්ල මම කිව්වා AVG APP එකනම් (උදාහරණයක් ලෙස) එකේ සම්පුර්ණනම ගහන්න . බාගෙට එපා . ANTIVIRUS PRO කියල විතරක් බැ . ANTIVIRUS ප්‍රෝ ADVANCED SECURITY වගේ සම්පුර්ණ නමම ගහන්න . 

පහතින් බාගන්න .


මේ උදාහරණයක් . මේ වගේ ඉස්සරහ සල්ලි අගය පෙන්නුවට ඔක්කොම නොමිලේ .
0 comments: