පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ANDROID ක්‍රීඩා ලෝලීන් අමන්දානන්දයට පත්කරමින් මේ දැන් KILOO ආයතනය SUBWAY SURFERS BEIJING නිකුත්කළ වගයි

ANDROID ක්‍රීඩා ලෝලීන් අමන්දානන්දයට පත්කරමින් මේ දැන් මොහොතකට පෙර SUBWAY SURFERS ANDROID ක්‍රීඩාව නිපදවන ආයතනය වන KILOO විසින් SUBWAY SURFE...

ANDROID ක්‍රීඩා ලෝලීන් අමන්දානන්දයට පත්කරමින් මේ දැන් මොහොතකට පෙර SUBWAY SURFERS ANDROID ක්‍රීඩාව නිපදවන ආයතනය වන KILOO විසින් SUBWAY SURFERS BEIJING නිකුත් කළේය . ඒ ගැනයි මේ....
පහල තියන වීඩියෝව බලන්නකෝ .

මෙම ලිපිය සඳහා මුලබිජය මට මතක් කරදුන් මා මිතුරු එශාන් ද මා මෙහිදී සිහිපත් කිරීමට කැමැත්තෙමි .

පහත පින්තුර මා විසින් ලබාගත් ඒවා වන අතර ඒවා නරබිමෙන් ඔබට හොඳ අවබෝදයක් ලබාගත හැකි යන්න මගේ අදහසයි .

0 comments: