පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

java phone වලිනුත් සිංහල type කරමු - java මෘදුකාංගයකින්

දැන් ලෝකේ විතරක් නෙමේ ලංකාවේ පවා ගොඩ දෙනෙක් ගාව තියෙන්නේ android . එත් තවත් පිරිසක් ඉන්නවා java පාවිච්චි කරන . ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ටයි මේ ලිපිය ...

දැන් ලෝකේ විතරක් නෙමේ ලංකාවේ පවා ගොඩ දෙනෙක් ගාව තියෙන්නේ android . එත් තවත් පිරිසක් ඉන්නවා java පාවිච්චි කරන . ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ටයි මේ ලිපිය ලියන්නේ . මම අද කියල දෙන්නේ කොහොමද java phone එකෙන් සිංහල type කරන්නේ කියල . 
singlish to sinhala unicode converter
ඉතින් මේක java මෘදුකාංගයක් . වැඩි කතා ඕනේ නැ . මෙතනින් බාගන්න .

0 comments: