පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න ඔබට හිතේ හැටියට අකුරු ...

ඔයා දන්නවා දැන් පරිගණකයේ වැඩකරද්දී විවිද ෆොන්ට් වර්ග වුවමනා වෙනවා කියල . ඉතින් මේ FONT වලට අපි 100% කැමති නෑ . මම අදහස් කලේ හිතේ හැටියට ෆොන...

ඔයා දන්නවා දැන් පරිගණකයේ වැඩකරද්දී විවිද ෆොන්ට් වර්ග වුවමනා වෙනවා කියල . ඉතින් මේ FONT වලට අපි 100% කැමති නෑ . මම අදහස් කලේ හිතේ හැටියට ෆොන්ට් එකක් හම්බවෙන්නේ කලාතුරකින් ඉතින් එකට විසඳුමක් මම අද ගෙනාව . 
ඉතින් මේක ඇත්තටම වෙබ් අඩවියක්  . හැබැයි විශේෂයි . මේ වෙබ් අඩවියේ ඔක්කොම ෆොන්ට් වර්ග කරලා තියෙන්නේ . ඒ වගේම විශාල ගණනාවක් තියෙනවා . ඒ නිසා අවශ්‍යතාවයට සරිලන ෆොන්ට් එක තෝරාගැනීම පහසු මෙන්ම අනිවාර්යෙන් ඔබට ගැලපෙන ෆොන්ට් එක ඒ වෙබ් අඩවියේ තියෙනවා . ඉතින් මේ ඕන එකක් පහසුවෙන්ම බාගන්න පුළුවන් . ඊට පස්සේ INSTALL කරලා භාවිත කරන්න පුළුවන් . බලන්නකෝ කොහොමද කියල . ඒ වෙබ් අඩවියට මෙතනින් යන්න .

0 comments: