පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙහෙමත් ගැහිල්ලක්.... වාරියපොළ සිදුවීම

සම්පුර්ණ වීඩියෝව සහ විස්තර පහලින් ....


සම්පුර්ණ වීඩියෝව සහ විස්තර පහලින් ....

වාරියපොළ සිදුවීමේ සම්පුර්ණ වීඩියෝව 

වාරියපොළදී තරුණියක් තරුණයෙක්ට අම්බානක පහරදෙයි
මෙම පහරදීමට හේතුවී තිබෙන්නේ තරුණියගේ ඇදුම දෙස බලා තවත් තරුණයන් කිහිපදෙනෙකු සමග ඇයට විහිලු තහළු කිරීමයි. කොතරම් කනේ පහරවල් දුන්නත් බිමබලගෙන සිටින්නේ තරුණියගේ සහයට තවත් පිරිසක් සිතුය නිසාය.


0 comments: