පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

DJ කෙනෙක් වෙන්න . පරිගණකයෙන් DJ කරමු .

අද ඉතින් DJ කිව්වොත් නොදන්නා කෙනෙක් නැති තරම් නේ . ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් DJ කරන්න ආස ඇති කියල . මම අද කියන්නේ PROFESSIONAL විදියට DJ කරන්න...

අද ඉතින් DJ කිව්වොත් නොදන්නා කෙනෙක් නැති තරම් නේ . ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලත් DJ කරන්න ආස ඇති කියල . මම අද කියන්නේ PROFESSIONAL විදියට DJ කරන්න ක්‍රමයක් . පරිගණකයෙන් . මේක තමා පරිගණකයට ඇවිත් තියෙන DJ හොඳම මෘදුකාංගය . 
මේකේ නම VIRTUAL DJ . ඉතින් මේක සල්ලි දීල ගන්න ඕනේ මෘදුකාංගයක් . ඉතින් අපි කවදද සල්ලි දීල ගත්තේ . හික් ,,, ඉතින් මෙන්න වැඩි කතා ඕනේ නැ . මෙතනින් බාගන්න කොහොමද  .

0 comments: