පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔබේ facebook ජීවිතය ගැන විනාඩි 1-2 අතර චිත්‍රපටයක් වැනි video එකක් .- ඕනෑම අයකුගේ

මේදවස් වල update ටික වීම ගැන සමා වෙන්න . මම අද කියල දෙන්නේ කොහොමද ඔයාගෙම කියල facebook ජීවිතය ගැන video එකක් ලබාගන්නේ කියල . මේක ඇත්තටම මුහ...

මේදවස් වල update ටික වීම ගැන සමා වෙන්න . මම අද කියල දෙන්නේ කොහොමද ඔයාගෙම කියල facebook ජීවිතය ගැන video එකක් ලබාගන්නේ කියල . මේක ඇත්තටම මුහුනුපොතෙන් ලබාදෙන සුපිරි වැඩකල්ලක් . 


මේකනම් කියල වැඩක් නැ . මොකද මේක 100% ඔයා ගැන . විශේෂම දෙය මේක ඔයාට edit කරන්නත් පුළුවන් . ඉතින් මේක බලන්න මෙතනින් යන්න . ඔයාට share කරන්නත් පුළුවන් . බලන්නකෝ කොහොමද කියල....

0 comments: