පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

නොමිලේ FILM සිංහල උපසිරසි සමගම බාගමුද ?

ෆිල්ම් වලට කවුද ආස නැත්තේ ? ඕන කෙනෙක් කැමතිනේ . ඉතින් ඒ ඔක්කොමටම ගෙනාව සුපිරිම සුපිරි වෙබ් අඩවියක් . මේකේ ඕනෑම ෆිල්ම් එකක් ආඒ තියෙනවා . අලු...

ෆිල්ම් වලට කවුද ආස නැත්තේ ? ඕන කෙනෙක් කැමතිනේ . ඉතින් ඒ ඔක්කොමටම ගෙනාව සුපිරිම සුපිරි වෙබ් අඩවියක් . මේකේ ඕනෑම ෆිල්ම් එකක් ආඒ තියෙනවා . අලුත් ඒවා වුනත් .ඔක්කොම උපසිරසි එක්ක . ඕනේ නම් උපසිරසි විතරක් හෝ උපසිරසි නැතුව ගන්නත් පුළුවන් . 
මේ වෙබ් අඩවියේ නම බයිස්කෝප් . සමහරු දන්නවත් ඇති . ගියාමම තේරෙයි මෙම වෙබ් අඩවියේ වටිනාකම .පහතින් යන්නකෝ .

0 comments: