පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අපිටම කියාලා අපේම නමින් font එකක් හදමු...

අපි අපගේ පරිගණකයේ වැඩකරන විට විවිද ආකාරයේ font වර්ග භාවිතා කරනවා නේද ... ඉතින් මම අද කියල දෙන්නේ කොහොමද ඒ වගේ font එකක් ඔයාටම කියල හදාගන්න ...

අපි අපගේ පරිගණකයේ වැඩකරන විට විවිද ආකාරයේ font වර්ග භාවිතා කරනවා නේද ... ඉතින් මම අද කියල දෙන්නේ කොහොමද ඒ වගේ font එකක් ඔයාටම කියල හදාගන්න විදිය . 
මේක ඇත්තටම ලේසි වැඩක් .. මුලින්ම මෙතනින් යන්නකෝ . 
ඊට පස්සේ register වෙලා හදාගෙන බාගන්න . 

0 comments: