පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

HIGHSPEED FILES COPY කරමුද ?

මේකනම් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් . ඔයා දන්නවනේ සාමාන්‍ය විදියට FILE COPY කරද්දී යන වෙලාව . ඉතින් යේ වැඩක් කරන්නත් එපා වෙනවනේ . ඉතින් මම ම...

මේකනම් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක් . ඔයා දන්නවනේ සාමාන්‍ය විදියට FILE COPY කරද්දී යන වෙලාව . ඉතින් යේ වැඩක් කරන්නත් එපා වෙනවනේ . ඉතින් මම මේකට හොඳ විසදුමක් අරගෙන ආව . මේකේ විශේෂත්වය මේ මෘදුකාංගය install කරාට පස්සේ මේ මෘදුකාංගය OPEN කර කර ඉන්න ඕනේ නැ . මේක ඔයා FILE COPPY කරද්දී AUTO OPEN වෙනවා . 


ඉතින් මේකේ නම TERRA COPPY . සල්ලි දීල ගන්න ඕනේ එකක් . හඃ හා කාල වරෙන්කො . අපි කවදද මුකුත් සල්ලි දීල ගත්තේ . ඉතින් මේකත් නොමිලේ තමා . මෙතනින් ගන්න .  වැඩි දෙයක් නැ . ඊටපස්සේ INSTALL කරන්න . දැන් මොනවා හරි COPY කරලා බලන්න කෝ . කොහොමද speed එක . ආයේ පුදුමාකාර වේගයක් . 

0 comments: