පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

HTML ගැන දන්න සිංහලෙන් ඉගෙනගමු (PART 1 )

html යනු වෙබ් පිටු ලිවිම සඳහා යොදාගන්නා භාෂාවයි . ඉතින් html කියන විෂය පිලිබඳ ඔබ දැනුවත් කිරීමට මම මෙම පොස්ට් එකේ සිට සුදානම් වෙමි .මෙමෙ වෙ...

html යනු වෙබ් පිටු ලිවිම සඳහා යොදාගන්නා භාෂාවයි . ඉතින් html කියන විෂය පිලිබඳ ඔබ දැනුවත් කිරීමට මම මෙම පොස්ට් එකේ සිට සුදානම් වෙමි .මෙමෙ වෙබ් අඩවිය ගැන සලකා බැලුවහොත් එය html අනුසාරයෙන් රචිතය . ඉතින් ඔබ html ඉගෙනගතහොත් ඔබට ඉදිරියේදී වෙබ් පිටු නිර්මාණයට මෙය මහත් දායකත්වයක් වනු ඇත . තවද මෙය පුහුණු වීමට අන්තර්ජාලය හෝ මෘදුකාංග අවශ්‍ය නොවීම විශේෂත්වයක් . දැන් අපි බලමු කොහොමද html වල වැඩ කරන්නේ කියල .


html යනු hyper text markup language කියන එක කෙටි කිරීමකි . ඉතින් මේක තරමක් ලොකු විෂය ක්ෂේස්ත්‍රයක් . ඔබට නිදසුනක් ලෙස මා දැනට මෙමෙ ලිපියේ type කරනලද code එක පහත දක්වන්නම් . 

______________________________________________________________________
<div style="text-align: center;">
html යනු වෙබ් පිටු ලිවිම සඳහා යොදාගන්නා භාෂාවයි . ඉතින් html කියන විෂය පිලිබඳ ඔබ දැනුවත් කිරීමට මම මෙම පොස්ට් එකේ සිට සුදානම් වෙමි .මෙමෙ වෙබ් අඩවිය ගැන සලකා බැලුවහොත් එය html අනුසාරයෙන් රචිතය . ඉතින් ඔබ html ඉගෙනගතහොත් ඔබට ඉදිරියේදී වෙබ් පිටු නිර්මාණයට මෙය මහත් දායකත්වයක් වනු ඇත . තවද මෙය පුහුණු වීමට අන්තර්ජාලය හෝ මෘදුකාංග අවශ්‍ය නොවීම විශේෂත්වයක් . දැන් අපි බලමු කොහොමද html වල වැඩ කරන්නේ කියල .<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
________________________________________________________________________

ඉතින් දැන් අපි පාඩම ආරම්භ කරමු ......

මුලින්ම බලමු කොහොමද පටන් ගන්නේ කියල .

ඔයාගේ DESKTOP එකේ වගේ NOTEPAD එකක් open කරගන්නකො .
 (DESKTOP-->RIGHT CLICK-->NEW-->NOTEPAD)

දැන් ඒ open කරගත්තු notepad එකේ උඩම <html> කියල type කරන්න . 
ඊටපස්සේ <HEAD> කියල type කරන්න 

ඊටපස්සේ මාතෘකාවක් දන්නා ඕනේ . අපි නිකමට හිතමු මාතෘකාව පරිගණක වැඩකෑලි කියල . එහෙමනම් මෙහෙම තමා ගහන්න ඕනේ . 
<TITLE>PARIGANAKA WADAKALI</TITLE>

ඊට පස්සේ මෙහෙම type කරන්න . 
</HEAD>

මේ පල්ලෙහා පින්තුරේ බලන්න .
දැන් මේක ඕනේ නමකින් SAVE කරන්න . SAVE කරද්දී නමට පිටිපස්සේ .html කියල දාන්න . ALL FILES තෝරන්න .

දැන් එක open කරන්න . කොහොමද ....'
ඔයාට පේනවද එක වගේ ඒවා දෙකක් . මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේවට කියන්නේ TAG කියල . ඉතින් හැම එක වගේම TAG 2 ක් තියෙනවා . මේ වගේ . <HEAD> </HEAD>
දෙවැනි එකේ / සංඛේතය අලුතින් එක වෙලා . මේකට කියන්නේ CLOSING TAG කියල . හැබැයි වැරදියට හිතන්න එපා හැම එකටම CLOSING TAG නැ .  
ඉතින් ඉතිරිය ඊළඟ අලාපයෙන් සාකච්චා කරමු . 

0 comments: