පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

IPHONE , LAPTOP , PHONE , TV , PLAYER ඕනෑම දෙයක් නොමිලේම ඔබේ ගෙදරට [100% WORKING]

මම දන්නවා මේක විශ්වාස නොකරන අය ඕනා තරම් ඉන්නවා . ඉතින් විශ්වාස කරන අය විශ්වාස කරන්න . මේකෙන් ඇත්තටම නොමිලේම CREDIT CARD නැතුවම ඔයාට බඩු නොම...

මම දන්නවා මේක විශ්වාස නොකරන අය ඕනා තරම් ඉන්නවා . ඉතින් විශ්වාස කරන අය විශ්වාස කරන්න . මේකෙන් ඇත්තටම නොමිලේම CREDIT CARD නැතුවම ඔයාට බඩු නොමිලේම 100% ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් . IPHONE , TAB , HOME THEATRE SYSTEM , SAMSUNG GALAXY , GAMING CONSOLE වගේ නානප්ප්‍රකාර දේවල් ගෙන්නගන්න පුළුවන් . ඔක්කොම නොමිලේ . 
මේ වැඩේනම් නියමයි . මේකේ අනික කරන්න තියෙන්නේ පොදොවදක් . මුලින්ම පහත BUTTON එකෙන් ගිහින් ලියාපදිංචි වෙන්න . එතකොට ඇත්තම විස්තර දාන්න . (ලිපිනය එහෙම) 

දැන් ඊට පස්සේ ගිහින් ඔයාගේ EMAIL එක VERIFY කරන්න .දැන් වැඩේ හරි . දැන් ඔයාට එකේ ගිණුමක් තියෙනවා . පහත වීඩියෝව බැලුවොත් ඔයාට එයාලගේ මේ වැඩ පිළිවෙල තේරෙයි . 

එයාල ඔයාට බදු දෙන්නේ ඔයා එයාලට කරන දෙයක් වෙනුවෙන් . ඒ කිව්වේ මේකෙදි ඔයාට LINK යාළුවො අතර බෙදන්න ඕනේ . සාමාන්‍යයෙන් 52 විතරව් ඔයාගේ LINK එකට ගිහින් ලියාපදිංචි වුනොත් I PHONE 5S එකක් ගෙදරටම ගෙන්නගන්න පුළුවන් . එක එක ඒවායේ වෙනස් . පොඩි එකක අගය අඩුයි . තවද OFFER COMPLETE කරලත් පුළුවන් . අදහසක්නම් අදවත් දාන්න .

ගෙන්නපු අය ...


0 comments: