පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඔයාගේ ම නමින් ඔයාටම කියලා live tv නාලිකාවක් සාදමු

ඔයත් කැමති ඇතිනේ ඔයාගෙම නමින් ටෙලිවිෂන් නාලිකාවක් ආරම්භ කරන්න . මේක 100% නොමිලේ . card මුකුත් ඕනෙත් නැ . අවශ්‍ය වන්නේ පහත දේවල් ..     (1) ...

ඔයත් කැමති ඇතිනේ ඔයාගෙම නමින් ටෙලිවිෂන් නාලිකාවක් ආරම්භ කරන්න . මේක 100% නොමිලේ . card මුකුත් ඕනෙත් නැ . අවශ්‍ය වන්නේ පහත දේවල් ..
    (1) වෙබ් කැමරාවක් (පරිගණකයට සම්බන්ධිත කැමරාවක් )
    (2) අන්තර්ජාල ප්‍රවේශයක් (internet connection )
    (3) පරිගණකයක්ඉතින් මෙම සේවාව අපිට සපයන්නේ විදේශිය ආයතනයක් . මුලින්ම මෙතනින් ගිහින් register වෙන්න කෝ

go live කියන එකට ගියාම ඔයාට ඔයාගේ නාලිකාවට කැමති නමක් දෙන්න එයි . ඊට පස්සේ එන dash board එකේ එන massage එක allow කරන්න . ඊටපස්සේ camera එක පෙනේවි . ඊටපස්සේ live ගිහින් ඔයාගේ recording එක අරබන්න . ඒ වෙලාවේ ඔයාට දිස්වෙන ලින්ක් එකෙන් ඔයාගේ නාලිකාව live බලන්න පුළුවන් . 

0 comments: