පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

NEED FOR SPEED MOSTWANTED පරිගණක ක්‍රීඩාව ඇත්තටම HACK කරමු ...

GAMES HACKING ගැන අහල තියෙනවද ? රැවටිලා තියනවද ? ලංකාවේ ය තාමත් කැමති ගමේ එකක් HACK කරන විදිය මම අද ඔයගොල්ලොන්ට කියා දෙන්නම් .ඉතින් මොකක්ද ...

GAMES HACKING ගැන අහල තියෙනවද ? රැවටිලා තියනවද ? ලංකාවේ ය තාමත් කැමති ගමේ එකක් HACK කරන විදිය මම අද ඔයගොල්ලොන්ට කියා දෙන්නම් .ඉතින් මොකක්ද මේ කියන්නේ කියල දන්නවනේ . ඉතින් මේක තමා MOSTWANTED . ඉතින් මේකට කැමති බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා . මම මේ කියල දෙන වදෙන් ඔයාට පුළුවන් සල්ලි $9999999999 කුයි BOUNTY 9999999999 කුයි ගන්න .


වැඩේ ලේසියි . මේක  ඇත්තටම වැඩකරනවා . මේ වදෙන් පස්සේ පොලිස් කාරයෝ හප්පා හප්පා ඉන්න ඕනෙත් න . ඇති තරම් සල්ලිත් තියෙනවා . හරි . මේක මෘදුකාංගයක් . පොඩිම පොඩියි . 74KB . ඉතින් මුලින්ම පහලින් ගිහින් බාගන්න .


ඉතින් දැන් ඒක කොහෙට හරි EXTRACT කරගන්න . ඉතින් ඒ PROGRAMME එක OPEN කරන්නකෝ . ඊට පස්සේ පහත වගේ එකක් හම්බවෙයි .

ඉතින් ඔයාට පෙනෙයි අර කොටුවේ ඇති PROFILE ටික . ඕනේ එක තොරන්න . දැන් කරන්න තියෙන්නේ ඕනේ සල්ලි ගැන තෝරන්න . BOUNTY ත් එහෙමමයි . ඊට පස්සේ SAVE කරන්න . වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා .ඒ තමයි ඔයාට වැඩිපුර මුදල් ඉල්ලන්න බ . ඒ කිව්වේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා . නැත්නම් ERROR එකක් එයි . එක නිසා ඉහතරුපයේ තරමට වඩා දමන්න එපා . 
මම මේක කිව්වේ ඔයා නැත්නම් වැඩකරන්නේ නැහැ කියල හිතයි කියල .

0 comments: