පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

විදුලිය නැතුව ඔබේ PHONE බැටරිය CHARGE කරන්න . ඕනෑම දුරකතනයක් .

අදකාලේ කා ගාවද ෆෝන් නැත්තේ . හැබැයි ඉතින් ඒවායේ බැටරිය සමහර අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට නැති වෙන්න පුළුවන් . නිදසුනක් විදියට ඔයා කොහේ හෝ පිට ගිහින් ...

අදකාලේ කා ගාවද ෆෝන් නැත්තේ . හැබැයි ඉතින් ඒවායේ බැටරිය සමහර අපිට අවශ්‍ය වෙලාවට නැති වෙන්න පුළුවන් . නිදසුනක් විදියට ඔයා කොහේ හෝ පිට ගිහින් ඉන්න වෙලාවට දුරකතනයේ BATTERY බැස්සොත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් . කිසිම අමතර උපාංගයක් ඕනේ නැ .


එත් කොහොමද ? හරිම ලේසියි . මේ සඳහා අවශ්‍ය වන්නේ බෝ කොළ දෙකක් පමණි . ඉතින් කොහෙන් හරි අලුත් බෝ කොළ දෙකක් හොයාගන්න . ඊටපස්සේ පහත පරිදි කරන්න . 

ඊට පස්සේ නැවත දාල ප්‍රතිපලේ බලන්න . කොහොමද ? තව ඕනේ නම් ඉතින් අලුත් බෝ කොළ දෙකක් ඕනේ . ඉතින් ෆෝන් එක CHARGE කරන්න කියල බෝ ගස් වල කොළ කලා ඉවරකරන්න නම් එපා . එහෙනම් මම ගියා . හොඳ නොහොඳ COMMENT කරන්න .

0 comments: