පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ඕනෑම පින්තුරයක් , VIDEO එකක් 3d කරමු ...

ඔයාල දන්නවනේ 3D කියන්නේ මොකක්ද කියල . මේක ඇත්තටම දියුණු තාක්ෂණයක් . නිල් හා රතු වර්ණ එක කොටගත් වර්ණ සම්මිශ්‍රණයකින් තමා මේ 3D කියන පින්තුර ...

ඔයාල දන්නවනේ 3D කියන්නේ මොකක්ද කියල . මේක ඇත්තටම දියුණු තාක්ෂණයක් . නිල් හා රතු වර්ණ එක කොටගත් වර්ණ සම්මිශ්‍රණයකින් තමා මේ 3D කියන පින්තුර ක්‍රමය සැදිලා තියෙන්නේ . මේක ඇත්තටම පින්තුර මෙන්ම VIDEO වලටත් වලංගුයි . ඇත්තටම මේකෙන් 100% ක් ම ඔයාගේ පින්තුර වීඩියෝ 3D කරගන්න පුළුවන් . හැබැයි මේක බලන්න ඔයාට 3D GLASS 
ඉතින් මේක මෘදුකාංගයක් . ඇත්තටම මේක සල්ලිදිලා ගන්න්න ඕනේ මෘදුකාංගයක් . අපි එක ඔයාට නිකන් දෙනවා . පල්ලෙහායින් ගිහින් බලන්නකෝ .
දැක්කනේ ගණන් . ඉතින් මම කිව්වනේ අපි මේක නිකන් දෙනවා කියල . ඉතින් පහතින් ගිහිල්ල නොමිලේ FULL VERSION එක බාගන්න . 20MB

මේකේ කරන්න මෙහලොකු වැඩක් න . මේක මුලින්ම DOWNLOAD කරගන්නකො .
ඊට පස්සේ එක OPEN කරලා ඒ RAR FILE එක කොහෙට හරි EXTRACT කරන්න .(RAR පරිගණකයේ නැතුව මෙම FILE එක විවුර්ත කල නොහැකි බැවින් එසේ නොමැතිනම් මේ ලිපිය අවසානයේ ඇති බොත්තමින් RAR බාගන්න . )

ඊට පස්සේ අර EXTRACT කරපු තැනට යන්නකෝ . ගිහින් ඒ FOLDER එක OPEN කරන්නකෝ . 
එකේ තියෙන ArcSoft MediaConverter v8.0.0.16 කියන FILE එක OPEN කරන්න . 

දැන් එක INSTALL කරන්න . INSTALL කරන්නේ යන්නේ තප්පර 10 ක් විතර .
ඊට පස්සේ ඒ FOLDER එකේම තියෙන KEY කියන TEXT FILE එක OPEN කරන්න . 

ඊට පස්සේ අර INSTALL කරපු මෘදුකාංගය OPEN කරන්න . DESKTOP එකේ SHORTCUT එකක් ඇති . 

ඊට පස්සේ එතන එන LICENSED EMAIL , ACTIVATION KEY කියන හිස්තැන් දෙක අර NOTE PAD එකේ විදියට සම්පුර්ණ කරන්න . 

වැඩේ හරි . දැන් ඉතින් සාමාන්‍ය විදියට ඔයාගේ පින්තුර වීඩියෝ 3D කරගන්න . 

3D GLASS එකක්නම් ඕනේ . ඉතින් 3D GLASS එකක් හදනවිදිය දන්නේ නැත්නම් පහත වීඩියෝව බලන්නකෝ .

දිගටම පරිගණක වැඩකෑලි සමග රන්දිසිටින්න . අර කලින් කිව්වා වගේ RAR මෘදුකාංගය පහතින් ගන්න . 0 comments: