පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අද වෙද්දී ලෝකේ තියෙන හොඳම 10 මෙන්න

ලෝකයේ MOBILE PHONE ශ්‍රේනිගතකිරීම් හි පළමු දස ස්ථාන දිනාගත් PHONE 10 පිලිබඳ ඔබ දැනුවත් කිරීමටයි සුදානම . එම PHONE සියල්ල කටුව සසඳා බලන වීඩි...

ලෝකයේ MOBILE PHONE ශ්‍රේනිගතකිරීම් හි පළමු දස ස්ථාන දිනාගත් PHONE 10 පිලිබඳ ඔබ දැනුවත් කිරීමටයි සුදානම . එම PHONE සියල්ල කටුව සසඳා බලන වීඩියෝවද ඇතුලත්ය .HTC One M8

1. HTC One M8


LG G2

2. LG G2Sony Xperia Z2

2. Sony Xperia Z2
iPhone 6

3. iPhone 6LG G3

4. LG G3


iPhone 6 Plus

5. iPhone 6 Plus

OnePlus One

6. OnePlus One

Samsung Galaxy s5

7. Samsung Galaxy S5Nexus 5

8. Google Nexus 5

Nokia Lumia 930

9. Nokia Lumia 930
Samsung Galaxy Alpha

10.SAMSUNG GALAXY ALPHAමෙම ලිපිය අන්තර්ජාලයේ වෙබ් අඩවි කිහිපයක නිල ලැයිස්තුගත කිරීම් අනුව පසිඳු ජයසිංහ (පරිගණක වැඩකෑලි ඇඩ්මින්) විසින් සකසන ලද්දකි . මෙහි සඳහන් වන ශ්‍රේණිගත කිරීම් සමග ඔබදක්වන පරස්පර අදහස් පිලිබඳ කනගාටුව .

අති දුර්ලභ සියලුම MOBILE පාහේසසඳන වීඩියෝව . 


0 comments: