පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

ANGRY BIRDS STAR WARS මුළු GAME එකම නොමිලේම

ANGRY BIRDS ගැන නොදන්නා කවුරුත් ඉන්න බැරි තරම් . ඉතින් මම අද ගෙනාව ඒ ANGRY BIRD ක්‍රීඩා ගහන ROVIO ආයතනය විසින් ගහපු හොඳම පරිගණක ක්‍රීඩාව වි...

ANGRY BIRDS ගැන නොදන්නා කවුරුත් ඉන්න බැරි තරම් . ඉතින් මම අද ගෙනාව ඒ ANGRY BIRD ක්‍රීඩා ගහන ROVIO ආයතනය විසින් ගහපු හොඳම පරිගණක ක්‍රීඩාව විදියට හඳුන්වන්න පුලුවන් එකක් තමයි මේ තාරකා යුද්ධය . අපි අද ඒ සල්ලි දීලා ගන්න ඕනේ GAME එක නොමිලේම ගෙනාව .


ලෝකයේ බොහෝ ANGRY BIRD ලෝලීන් ඉන්නවා .ඇත්තටම මමත් කැමතියි . ඉතින් STAR WARS වලට තමා ගොඩදෙනෙක් කැමති . ඉතින් මේකේ ANGRY BIRD අඩවියෙන්ම බාගනත් පුළුවන් . එත ඔයා ඒ බාන GAME එක TRIAL එකක් . ඒ කිව්වේ එක OPEN කරාට පස්සේ ඔක්කොම දේවල් ඔයාට ගහන්න බෑ. ඉතින් 100% සල්ලිදිලා ගන්නකොට හමුවෙන විදියටම අපි ඔයාට මේක නොමිලේ ලබාදෙනවා . පහතින් බාගන්න .  [65MB]


මුලින්ම ඒ RAR එක EXTRACT කරන්න .

ඊට පස්සේ ඒ folder එකේ ඇතුලට ගිහින් setup එක install කරගන්න .

ඊට පස්සේ එක finish කරලා ඉවර කරගන්න .

ඊටපස්සේ ඒ අර මුලින් ගිහිපු folder එක ඇතුලේ ඇති patch ෆෝල්ඩර් එකේ angry.birds.all-patch.offline.v1.3 කියන එක open කරන්න .

ඊටපස්සේ patch button එක ඔබන්න . එතකොට සමහරවිට browse කරන්න අවොත් desktop එකේ angry bird icon එක දෙන්න .

ඊට පස්සේ patch done වෙයි .

දැන් වැඩේ හරි . දැන් game එක open කරලා serial ගහන තැන පහත serial එක ගහන්න .

ABCD-EFGH-IJKL-MNOP

වැඩේ හරි .

පහතින් බලන්න තාරකා යුද්ධයේ OFFICIAL VIDEO එක .


0 comments: