පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අන්තර්ජාලය පරිහරණය කරන ඔබට ගොඩක් වැදගත් වෙන කුඩා මෘදුකාංග පැකේජයක්

අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන ඔබට වැදගත්වෙයි කියල හිතන ඉතාමත් කුඩා වටිනා මෘදුකාංග පැකේජයක් හෙවත් කිහිපයක එකතුවක් (එක setup එකෙන් install වෙන) මම අද ග...

අන්තර්ජාලයේ සැරිසරන ඔබට වැදගත්වෙයි කියල හිතන ඉතාමත් කුඩා වටිනා මෘදුකාංග පැකේජයක් හෙවත් කිහිපයක එකතුවක් (එක setup එකෙන් install වෙන) මම අද ගෙනාව . වෙබ් අවකාශයේ වෙබ් පිටු අතර සැරිසරන යට මෙන්ම වෙබ් ඇඩ්මින් ලා ටත් ඉතාමත් වැදගත්වෙන මෘදුකාංග පැකේජයක් කියල මේක හඳුන්වන්න පුළුවන් .


මම අද ඔයාට පහලින් බාගන්න දෙන setup එක ඉතාමත් කුඩයි . 8mb . ඉතින් ඒ setup එක install කරාට පස්සේ මෘදුකාංග කිහිපයක්ම එකවර ස්ථාපනය වෙනවා . ඉතින් ඒ මෘදුකාංග ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් කියල හිතනවා . මම මේක කියනවට වඩා අරන් බලන්නකෝ . 100% ප්‍රයෝජනවත් දෙයකි . පහතින් බාගන්නකො
[8MB]

0 comments: