පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

මෙන්න ඔබේ පරිගණකයට හා දුරකතනයට ලෝකප්‍රසිද්ධ හොඳම විශ්ව කෝෂයක්

විශ්ව කෝෂයක් කියන එක නොදන්නේ කවුද ? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න , ඕනේ මාතෘකාවක් ගැන කරුණු සොයන්න වීඩියෝ පට ඕනෑම දෙයක් අඩංගු මිලකළ නොහැකි ඉතාමත් වටි...

විශ්ව කෝෂයක් කියන එක නොදන්නේ කවුද ? ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න , ඕනේ මාතෘකාවක් ගැන කරුණු සොයන්න වීඩියෝ පට ඕනෑම දෙයක් අඩංගු මිලකළ නොහැකි ඉතාමත් වටිනා මෘදුකාංගයක් තමා අද මම ගෙනාවේ . ඉතින් මේ මෘදුකාංගය ඔබේ පරිගණකයටත් install කරලා ඔයාටත් පලුවන් ඕනෑම විෂයක් ගැන කරුණු ඉතාමත් පහසුවෙන් සොයාගන්න . ඒ වගේ ම ශබ්ධ කෝෂයක් ලෙසත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් .


මේකේ නම britannica . ඉතින් මේක ලෝකේ තියෙන හොඳම විශ්ව කෝෂයක් . පහතින් නොමිලේ සම්පුර්ණ පිටපතම බාගන්න .

පරිගණකයට පහතින් බාගන්න .


දුරකතනයට playstore මගින් ලබාගන්න් . නොමිලේ ලබා ගැනීමට black mart භාවිතා කරන්න .

0 comments: