පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

අපේ පරිගණකයට අවශ්‍ය drivers පහසුවෙන්ම හොයාගමු....

windows xp , 7  , 8 ඔය මොන මෙහෙයුම් පද්දතිය දැම්මත් ගොඩ දෙනෙකුට තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමා drivers ප්‍රශ්නේ . විශේෂයෙන්ම xp තුල ශබ්දය , අන්තර්ජ...

windows xp , 7  , 8 ඔය මොන මෙහෙයුම් පද්දතිය දැම්මත් ගොඩ දෙනෙකුට තියෙන ලොකුම ගැටලුව තමා drivers ප්‍රශ්නේ . විශේෂයෙන්ම xp තුල ශබ්දය , අන්තර්ජාල පිවිසීමට කොටින්ම GAME ගහන්නත් DRIVERS ඕන . ඉතින් DRIVERS තමන්ගේ මවු පුවරුවෙන් පුවරුවට වෙනස් වෙනවා . ඉතින් ඔයාගේ පරිගණකය ගනිද්දී හමුවුන CD තිබුනොත් වැඩේ හරි . එත් අලුත් මෙහෙයුම් පද්දති වලට බ . මොකද මෙහෙයුම් පද්දතියෙන් පද්දතියට වෙනස් නිසා .අනික ගොඩක් මවු පුවරු වලට අලුත් මෙහෙයුම් පද්දති වලට DRIVERS නැහැ . මේ ඔක්කොමට විසදුම් මේ ලිපියෙන් මම දෙනවා .


ඉතින් මේකට හොඳම විසඳුම තියෙන්නේ මෘදුකාංගයක . මේකේ නම DRIVER එඅස්ය් . මුදල් දී ගන්න ඕනේ එකක් නොමිලේ දෙනවා . ඉතින් මේ මෘදුකාන්ගයනම් යේ කියන්න දෙයක් නෑ . පහසුවෙන්ම ඕනෑම පරිගනකයක DRIVERS ගන්න පුළුවන් . පහතින් නොමිලේම බාගන්න . [4 MB]

0 comments: