පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

FACEBOOK එකට පරිගණකයෙන් ANDROID විදියට පිවිසෙමු .

අද මම ගෙනාව සුපිරිම දෙයක් . ANDROID විදියට පරිගණකයෙන් මුහුණු පොතට පිවිසෙන විදිය .අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියල .

අද මම ගෙනාව සුපිරිම දෙයක් . ANDROID විදියට පරිගණකයෙන් මුහුණු පොතට පිවිසෙන විදිය .අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියල .


කරන්න තියෙන්නේ පොඩිම පොඩි දෙයක් . ඉතින් මෙච්චරයි කරන්න ඕනේ . 

ඔයා FACEBOOK යන්නේ WWW.FACEBOOK.COM කියන එකෙන්නේ . 

ඉතින් WWW.FACEBOOK.COM එකේ WWW වෙනුවට TOUCH කියල දන්නා . වැඩේ හරි . පහත ලින්ක් එකෙනුත් යන්න පුළුවන් . 


ANDROID VIEW  එක ගැන අදහසක් දාන්න .

2 comments: