පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

GMAIL හරහා නොමිලේ MMS යවමුද ?

GMAIL යනු ලොව ප්‍රකට EMAIL සේවා පවත්වන GOOGLE සමාගමේ කොටසක් . මෙමගින් ඔබට EMAIL යවන විදියටම MMS යවන්න පුළුවන් . MMS එකක් රුපියල් 5 ක් පමණ ව...

GMAIL යනු ලොව ප්‍රකට EMAIL සේවා පවත්වන GOOGLE සමාගමේ කොටසක් . මෙමගින් ඔබට EMAIL යවන විදියටම MMS යවන්න පුළුවන් . MMS එකක් රුපියල් 5 ක් පමණ වන නිසා මෙය ඔබට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියල හිතනවා .


ඔයාල සාමාන්‍ය විදියට GMAIL ඔයාගේ INBOX තුලට යන්න .

ගිහින් COMPOSE EMAIL කියන එකෙන් අලුත් EMAIL එකක් ලියන්න ගන්න . 

දැන් ADDRESS කියන තැන පහත පරිදි ගසන්න .

මොබිටෙල් නම් මෙන්න මෙහෙම type කරන්න .
071xxxxxxx@mms.mobitel.lk

ඩයලොග් නම් මෙන්න මෙහෙම type කරන්න .
+9477xxxxxxx@mms.dialog.lk

මේ උදාහරණයක් . මේ විදියට ගහන්න . 
ඊට පස්සේ අනික් දේවල් සාමාන්‍ය විදියට පුරවල ඔයාට ඕනේ පින්තුරයක් UPLOAD කරලා SEND කරන්න . එවෙලේම සාමාන්‍ය MMS එකක් විදියට ඒ PHONE එකට එයි .


0 comments: