පරිගණක තාක්ෂණ ලොව ජයගැනීමට සදහා ඔබේ සැම වෙනුවෙන් .

පරිගණකයේ KEYBOARD එකේ සිට සියලුම දෑ සවිස්තරාත්මකව රහසිගතව RECORD කරන්න[FB HACK ටිප්]

ඔයාලට මතක ඇතිනේ FB HACK කරන විදිය කලින් POST එකක දැම්ම . එත් එක XP විතරයි . ඉතින් දැන් ගෙනාව ඒ වගේ වැඩක් . ඔයාට පුළුවන් ඕනෑම පරිගනකයක ඕනෑම ...

ඔයාලට මතක ඇතිනේ FB HACK කරන විදිය කලින් POST එකක දැම්ම . එත් එක XP විතරයි . ඉතින් දැන් ගෙනාව ඒ වගේ වැඩක් . ඔයාට පුළුවන් ඕනෑම පරිගනකයක ඕනෑම කරන වැඩක් සවිස්තරාත්මකව රහසිගතව  RECORD කරගන්න .


ඉතින් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැනේ . ඉහින් FACEBOOK HACK කරන්නත් මේක යොදාගන්න පුළුවන් . ඉතින් තවද මේකෙන් ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් දේවල් කරන්න . ඔයාගේ යාලුවෙක් ගේ හරි හතුරෙක් ගේ හරි පරිගණකයට දාල කරන්න පුළුවන් වැඩ අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැනේ . මේකේ විශේෂත්වය දැන් මේක OPEN කරලා HIDDEN වෙලා තියෙද්දී ඔයාගේ යාලුවෙක් FB ගියොත් ඒ යන CLICK එකෙන් එක RECORD වෙනවා . LINK එක පවා . ඉතින් ඊටපස්සේ එය EMAIL එක ගැහුවොත් එක EMAIL කියල ඒ EMAIL එක වැටෙනවා . ඉතින් PASSWORD එකත් එහෙමයි . ඉතින් මේ උදාහරණයක් විතරයි . යේ කිසි දෙයක් අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ න . ඉතින් මෙච්චර වටිනා මෘදුකාංගයක් අද අපි ඔයාට හඳුන්වා දෙනවා . පහතින් බාන්න . 

මුරපදයක් ඉල්ලුවොත් 2012 හෝ 2014 යොදන්න . මේ පිටුවේ පළමු එක බාන්න .

0 comments: